Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Boza içmek haram mıdır?

Fıkhi Sorularınız icinde Boza içmek haram mıdır? konusu , Boza içmek haram mıdır? Boza içmenin hükmü nedir? Helal midir? Rabbimizin istifademiz için yarattığı ve rızık olarak tayin ettiği yiyecek ve içeceklerin yenilip içilmesi meşru ve helâldir. Vücudumuz için faydalı ...

 1. #1
  Status : BİR-GARİPYOLCU isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Dec 2009
  Mesajlar: 319
  BİR-GARİPYOLCU yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0

  Boza içmek haram mıdır?  Boza içmek haram mıdır? Boza içmenin hükmü nedir? Helal midir?

  Rabbimizin istifademiz için yarattığı ve rızık olarak tayin ettiği yiyecek ve içeceklerin yenilip içilmesi meşru ve helâldir. Vücudumuz için faydalı olan şeyleri yemek ne kadar mubah ise bedene zararı dokunan akıl ve şuurumuza rahatsızlık veren şeyleri yemek ve içmek hem tıbben hem de dinen tasvip edilmez ve uygun görülmez.  Allah’ın temiz ve hoş bir rızık olarak yarattığı bazı meyve ve sebzeleri oldukları gibi değil de değişik muamelelere tâbi tutup vücuda zararlı bir hale getirerek yemek ve kullanmak hem o nimete karşı bir hürmetsizlik hem de bize emanet edilen vücut fabrikasına bir eziyettir.  İşte tatlı ve hoş bir nimet olan üzümü Kudret hazinesinin ballı ve lezzetli bir nimeti bilip yemek ne kadar güzeldir. Buna karşılık onu değişik muamelelere tâbi tutarak aklı ve beyni uyuşturan bir içki hâline getirip içmek ise çirkin ve kerih bir davranıştır. Üzüm gibi daha birçok maddeler sarhoş edici bir hale getirilerek içilmektedir.

  Ne isimle olursa olsun sarhoşluk veren ve kişinin aklını uyuşturan maddeler tıbben zararlı görülmüş dinimizce de haram kılınmıştır.  Nitekim Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir hadislerinde “Ümmetimden bazı kimseler içkiye başka başka isim takarak onu içecekler”1 buyurarak “İsimlerin değişmesiyle hakikatin değişmeyeceği” gerçeğine işaret etmişlerdir. Diğer bir hadislerinde ise sarhoşluk veren şeyin azının da çoğunun da haram olduğunu şöyle beyan buyururlar:  “Sarhoşluk veren herşey haramdır. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.”2  Bugün değişik isimler altında sarhoşluk verici pek çok maddeler kullanılmaktadır. Yukarıda verilen ölçülere göre sarhoşluk veren her içeceğin azı da çoğu da haramdır. Sirke ve şıra gibi bazı maddeler ise içinde alkol bulunmadığı için helâldir.

  Bozaya gelince: Bilindiği gibi boza darı hamurundan yapılan ekşimsi bir içecektir. Tatlılaştırılarak içilmektedir. Bu şekilde yapılan bozanın içine sarhoşluk verici birşey karıştırılmadığı müddetçe içilmesi haram değildir helâldir. Bu haliyle meyve suyu gibi meşrubat sınıfına girmektedir.  Ancak fazla ekşitilir ve kabartılırsa sarhoşluk verici bir hale geldiği için içilmesi caiz değildir. Buna dikkat edilmelidir.

  Son olarak boza hakkında dört yüz sene önce Kanunî Sultan Süleyman’ın kudretli şeyhülislâmı Ebussuud Efendinin verdiği şu fetvayı zikretmek isteriz:  “Sâfî darıdan tatlı bozanın içinde sekir (sarhoşluk) verir nesne katılmayıp mücerret (sadece) teskin-i hararet (harareti dindirmek) ve mizaca takviye için istimal olunsa helâl olur mu?  El-cevap: Asla iskar şaibesi (sarhoşluk verici şüphe) olmayacak şürbünde hürmet yoktur (içilmesi haram değildir).”3

  Bu fetvadan da anlaşılacağı gibi bugün satılan bozanın içilmesi caiz ve helâldir.  1. İbni Mâce Eşribe: 8.
  2. A.g.e. 10.
  3. Ebussuud Efendi Fetvaları s. 148.  Mehmed Paksu Helal – Haram
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  .Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan; sen erken davran, ölmeden önce uyan!

 2. #2
  Status : BİR-GARİPYOLCU isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Dec 2009
  Mesajlar: 319
  BİR-GARİPYOLCU yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0

  Boza haram mıdır?

  Boza haram değildir. Birayı bozaya benzetmek mümkün olamaz. İkisi arasında kesin fark vardır.

  Şöyle ki bozada alkol yoktur. Birada ise alkol vardır. Ancak bu alkolün nisbeti düşük olduğundan az miktarda içeni sarhoş etmemektedir. Bu ise birayı meşrûlaştırmaz. Zira Resûl-i Ekrem Efendimiz:

  "Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır” buyurmuştur.

  Bu sebeble biranın çoğu sarhoş ettiğinden azı da haramdır. İçilmesine cevaz yoktur. Bozada ise az miktarda dahi alkol yoktur. Şayet bozanın özü fazla ekşitilerek sarhoş edici hale getirilir bira durumuna sokulursa bozanın da bira hükmünü alacağında şüphe yoktur. Nitekim Mısır Müftüsü Haseneyn Mahluf “İslâmî Araştırmalar ve Şer’î Fetvalar” adlı eserinde boza ve bira hakkında bu hükümleri ifade etmektedir.

  Mısır ve Sudan’da imal edilen bozaya gelince sarhoş edici hale gelirse o zaman haram olur. Bozanın sarhoş edici hale gelmesi de ancak (ekşimesi) şiddetlenip fazla kabarmasıyla olur. İşte o zaman boza da haram meşrubat cinsine dahil olur. Tabiî haram olunca azı da haram olur çoğu da. Eğer boza sarhoş yapmayacak halde ise o zaman boza şobiyye şıra incir ve hurma suları gibi helâl meşrubat hükmünü alır. Bu meşrubat ise ittifakla helâldır

  Ahmed ŞAHİN
  Selam ve dua ile.Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  .Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan; sen erken davran, ölmeden önce uyan!

 3. #3
  Status : BİR-GARİPYOLCU isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Dec 2009
  Mesajlar: 319
  BİR-GARİPYOLCU yakında ünlü olacak
  Tecrübe Puanı
  0

  Bozada Alkol Var mı?


  Evet var!. Peki miktarı nedir?. %2-6 arasında değişir. Bekletme zamanı uzadıkça da bu miktar artar. Kefirde söylediklerimiz boza için de geçerlidir. Çünkü her ikisinde de fermantasyon olayı söz konusudur. Şişelenerek günlerce satıcı raflarında bekletilmesi ise alkolleşme riskini daha da artırır. Tarihi bilgiler bozanın biranın ilk örneği olduğunu göstermektedir. Alkollü içki olarak kabul ettiğimiz bira'da ise alkol oranıbiranın cinsine göre %4-13 arasında değişmektedir. Alkollü içkilerin yasak edildiği IV Murat döneminde meyhanelerin yerine yüzlerce bozacı dükkanının açılması üzerine halk arasında yayıldığı söylenen “meyhanecinin şahidi bozacıdır” tekerlemesi manidar değilmidir? Ayrıca ne boza ne kefir ne de kımız Müslümanların milli içkisi değildir. Harama düşmemek için şüpheliden uzak durmak ise müslümanın en önemli şiarından biri olmalıdır Ekte sunduğumuz doküman bozanın tarihî gelişimini ve ahvalini anlatmaya yeterlidir diye düşünüyoruz.

  “Boza; mayalı ve gıda bakterilerinin yaşadığı bir içecek olduğundan koruma şartları çok önemlidir.
  Bu nedenle hava alabilen sağlıklı cam şişede satışa sunulmaktadır. Şişelenmesi sırasında fermantasyonu devam eden bozanın çok hızlı tüketilmesi gerekir.

  Bir görüşe göre boza bilinen en eski içki olan biranın ilk hali. Bir Anadolu içkisi olan üzüm şarabından daha eski bir geçmişe sahip. En eski yazılı kaynaklara sahip Mezopotamya (Sümer) ve Mısır uygarlıklarında üretilen birayla boza hemen hemen aynıdır. Bira hammaddesi olarak kullanılan malt ekmeği suyla ezilip bulamaç haline getirilir. Karışım mayalanmaya bırakılır. Böylece alkolle birlikte süt asiti de ortaya çıktığından sözü edilen bira bozaya benzer. Türkiye’de genellikle darıdan yapılan boza başka ülkelerde yapıldığı yerin başlıca ürününe göre mısır arpa çavdar yulaf buğday kara buğday arnavutdarısı gernik gibi tahılların unu bazen da pirinç ve ekmek nadir olarak da kenevir unu ve karamuk mayalandırılarak yapılır. Kepeği alınmış darı unu kazanda kavrulup yumruk veya tokmakla dövülerek suyla hamur haline getirilir. Belli bir kıvama ulaşan bu karışım elekten geçirilir. Eski boza veya hamur mayası ile mayalandırılarak serin yerde 3-7 gün dinlendirilir. Şeker veya pekmezle tatlandırılarak içilir. Ülkesine göre alkol oranı % 2-6 arasında değişir.

  Boza Mısır ve Kuzey Afrika sahilleriyle Akdenizli tüccar gemiciler aracılığıyla batıya Hazar Denizi güneyinden doğuya Asya içlerine ve Çin’e; İran ve Afganistan’a Kafkaslar’dan kuzeye Volga havzasına doğru geniş bir coğrafyaya yayılır. Balkan ülkelerinin hemen hepsinin “milli içki” olarak sahiplendiği bozanın Balkanlar’a gelişi ise iki farklı öyküye dayandırılır. İlkinde Orta Asya’dan kalkıp XI. Yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a kadar geniş bir bölgeyi ele geçiren Kıpçak Türklerinin bozayı da kültürlerinin bir parçası olarak bölgeye taşıdığı savunulur. İkincisinde ise horasanlı savaşçı dervişlerden Sarı Saltık yer alır. Horasan’dan gelip Anadolu’da Hacı Bektaş’a bağlanan Sarı Saltık Rumeli’ye yerleşen ilk Müslüman Türk toplulukları da yönetmek üzere 1263 yılında Babadağı’na bugünkü Dobruca’ya gelir. Horasan’da öğrendiği bozacılığın bölgede yayılmasına da önayak olan Sarı Saltık bozacı esnafının piri sayılır.

  En şiddetli yasakların yaşandığı IV. Murad ve IV. Mehmed dönemlerinde İstanbul’da 300 dükkânda 1005 bozacı çalışırdı. Meyhaneler yüksek alkollü tatarbozası satan bozahanelere dönüşür ve bir laf türer: “Meyhaneciye sormuşlar şahidin kim diye bozacı demiş.” İçki yasağı III. Selim döneminde de sürer. Bu dönemde bozahaneler artık iyice ayak takımının işgali altındadır. Okuryazar takımı hanımlar beyler ve aileler bozahanelerden elini eteğini çeker. “93 Harbi” olarak da anılan Osmanlı-Rus Savaşı (1876) nedeniyle Rumeli’den İstanbul’a yapılan yoğun göç bozacılık tarihinde bir dönüm noktası olur. Savaştan hemen önce Karadağ sınırındaki Prizren kasabasından İstanbul’a gelen Arnavut genci Sadık bir süre mahalle aralarında seyyar bozacılık yaptıktan sonra kentin eğlence merkezi olan Direklerarası ve Şehzadebaşı’na yakın Vefa semtinde bir küçük bozacı açar. Sadık Efendi iki yenilik getirir bozacılığa: Birincisi o dönemin en meşhur bozacısı Taksim’deki Tevfik Efendi’den aldığı bozayı bir süre bekletip üzerinde biriken suyu döktükten sonra satar. Benzerlerinden daha saf kıvamlı ve nefis hale gelen bu tadın şöhreti kısa sürede yayılır. İkincisi ve en önemlisi o zamana kadar boza ilkel yöntemlerle üretilip saklanırdı. Bunun için kullanılan ahşap fıçılar bozayı da etkileyen kötü kokular yayardı. Prizrenli Sadık bozayı kendisi yapmaya başladıktan sonra fıçı yerine mermer küpler kullanmaya başlar. Genç bozacı ayrıca dükkânını çeşit çeşit kepçeler güzel bardaklar şık tarçın ve leblebi kaplarıyla donatır tadını iyice geliştirdiği bozanın orada içilmesini bir zevk haline getirir.”


  gıdaraporu.com
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  .Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan; sen erken davran, ölmeden önce uyan!

 4. #4
  Status : geceşahini isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jul 2009
  Mesajlar: 38
  geceşahini seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0  Bozanın belirli bir süre sonra mayalandığını ve alkol içerdiğini, bu yüzden de alkol kullanmayan insanların bozayı içmedikleri gibi bir anlayış oluştuğunu belirten boza üreticisi Mümin Soydan, "Fetava-yi Hindiye" isimli fıkıh kitabına göre, içine alkol karıştırılmamış gıdaların alkollü sayılmadığını aktardı. "Gıdaların beklemesinden kaynaklanan mayalanma birçok gıdada oluyor. Kitapta bu konuya da yer veriliyor." diye konuşan Soydan, "Bozanın alkole dönüşmesi için 2 ay geçmesi, 2 defa köpürmesi lazım. Zaten biz bozaya 25 gün ömür biçiyoruz." diyor.

  İçerken tarçın ekip,leblebi karıştırın.İyi gider.Afiyet olsun.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz YokSEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.