Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Bediüzzaman Said Nursi Efendinin güzel sözleri

Risale-i Nur Talebeleri icinde Bediüzzaman Said Nursi Efendinin güzel sözleri konusu , Bediüzzaman Said Nursi Efendinin güzel sözleri Tevhid, en ehemmiyetli ve en halavetli ve en yüksel bir vazife-i kudsiye ve bir fariza-i fıtriye ve bir ibadet-i imaniyedir. Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... ...

 1. #1
  BuvAhŞİkıZIlFonDaN
  Status : SerDenGeçti isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jul 2009
  Bulunduğu yer: isTanBul
  Mesajlar: 1.468
  SerDenGeçti seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  Bediüzzaman Said Nursi Efendinin güzel sözleri  Bediüzzaman Said Nursi Efendinin güzel sözleri
  Tevhid, en ehemmiyetli ve en halavetli ve en yüksel bir vazife-i kudsiye ve bir fariza-i fıtriye ve bir ibadet-i imaniyedir.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  İnsan bir yolcudur. Sen burada misafirsin. Ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza, bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyle ise aziz olarak çıkmaya çalış.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  İnsan ve vazifesi
  Kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz olabilirsin.
  İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u edebiyedir.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Dünya hayatı
  Hayatın lezzetini, zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Gençlik
  Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve edebi bir gençlik kazanmasına vesile olacak.
  Dünyada gençliğe muhabbet, yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi: dar-ı saadette edebi bir gençliktir.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Yalnızca Allah'a dayanıp güvenmek
  Ey insan! Eğer yalnız Ona abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, aciz mahlukata zelil bir abd olursun.
  Her kim kendisini Allah'a malederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin Ondan olduğunu ve Ona rücu edeceğini bilmekle olur.
  Allah'a hakiki abd olan, başkalarına abd olamaz.
  Madem her yer misafirhanedir. Eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise, herkes yardır, her yer yarar. Eğer yar değilse, her yer kalbe bardır ve herkes düşmandır.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  İmanın kazandırdıkları
  Ey insan! Senin nokta-i istinadır ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta-i istimdad ise ancak ahirete olan imandır. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tavahhuş eder; vicdanı daima muazzeb olur.
  İmana gel ki, elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın.
  İnsan eğer kesrete dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem fena, hem fani, hem ademe düşer. Hem manen kendini idam eder. Eğer insan-ı Kuran'dan kalb kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin miraciyle arş-ı kemalata çıkabilir. Baki bir insan olur.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Dine hizmet
  Dine hizmet ederken müspet hareket etmek ve menfi hareketlerden kaçınmaktır.
  Bizim vazifemiz müspet hareket etmektir, menfi hareket değildir. Rıza-i İlahiye karışmamaktır. Bizler aşayişi muhafazası netice veren müspet iman hizmeti içinde her yıl bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Kardeşlerim! Hastalığım pek şiddetli, belki yakında öleceğim veyahut bütün bütün konuşmaktan, bazen men olunduğum gibi men edileceğim. Onun için benim nur ahiret kardeşlerim, ehven-ü şer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hüçum etmesinler. Daima müspet hareket etsinler. Menfice hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfice olamaz.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Nefis
  Ey nefsim! Deme 'zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derd-i maişetle şarhoştur.' Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşeri, fakr-ı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor.
  Şeytanın mühim bir sinsi planı, insana kusurunu itiraf ettirmektir, ta ki bağışlanma ve Allah'a sığınma yolunu kapasın. Hem nefsi insaniyetinin enaniyetini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta kusur ve günahlarından takdis etsin
  Nefsini suçlayan kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, bağışlanma diler. Bağışlanma dileyen Allah'a sığınır. Allah'a sığınan şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse affa müstehak olur.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Güzel ahlak
  İşte tahmin ederim ki, nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: Ahlaksız insanlara derler: "Hased etme! Hırs gösterme! Adavet etme! İnad etme! Dünyayı sevme!" Yani, fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca malayutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki: "Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz." Hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur."
  İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inadlı taleb ve hakeza şedid hissiyatlar, umûr-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı, şiddetli bir surette fani umûr-u dünyeviyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişelere, baki elmas fiatlarını vermek demektir.
  Hem gizli düşmanlarım, hem nefsim; şeytanın telkiniyle zaif bir damarımı arıyorlar ki, beni onunla yakalayıp Nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. En zaif damar ve dehşetli mani', hastalık damarıdır. Hastalığa ehemmiyet verdikçe, hiss-i nefs-i cisim galebe eder; zarurettir, mecburiyet var der, ruh ve kalbi susturur; doktoru müstebid bir hakim gibi yapar ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaate mecbur ediyor. Bu ise fedakarane, ihlasla hizmete zarar verir. Hem gizli düşmanlarım da bu zaif damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Nasılki korku ve tama' ve şan ü şeref cihetinde çalışıyorlar. Çünki insanın en zaif damarı olan korku cihetinde bir halt edemediler, i'damlarına beş para vermediğimizi anladılar.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Hastalığın hikmetleri
  Ey hastalıktan şekva eden biçare adam! Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymetdar bir hediye-i İlahiyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil; Cenab-ı Hak, insanı yeis-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için, havf u reca ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için, hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki; yirmi senede kazanamadığı bir mertebeyi yirmi günde kazanıyor. Ezcümle, arkadaşlarımızdan -Allah rahmet etsin- iki genç vardı. Biri İlama'lı Sabri, diğeri İslamköy'lü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat, talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki; her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla, sair gafil ve feraizi terkeden gençlere bedel, en mühim bir takva ve en kıymetdar bir hizmette ve ahirete nafi' bir vaziyette bulundular. İnşa iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhatı için bazı ettiğim duayı, şimdi anlıyorum dünya itibariyle beddua olmuş. İnşa o duam, sıhhat-ı uhreviye için kabul olunmuştur.
  İşte bu iki zat, benim itikadımca, on senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip, gaflet ve sefahete atılsaydılar; ölüm de onları tarassud edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı; o nurlar definesi yerine, kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Diriliş
  "Evvel yaratılışı düşünür. Der ki: Nutfeden alakaya, alakadan bir çiğnem ete, bir çiğnem etten ta insanın yaratılışına kadar olan oluşumumuzu görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki, yaratılışı inkar ediyorsunuz? O, onun misli, belki daha kolayıdır. Hem Cenab-ı Hak, insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi kelimesiyle işaret edip der: "Size böyle nimet eden bir zat, sizi başıboş bırakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatasınız." Hem işareten der: Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip inkar ediyorsunuz. Hem gökyüzünü ve yeri yaratan, gökyüzü ve yerin meyvesi olan insanın hayat ve ölümünden aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terketmekle, bütün kısımlarıyla hikmetle yoğrulmuş yaratılış şeceresini faydasız ve boş yapar mı zannedersiniz? Der: kıyamet günü sizi diriltecek zat öyle bir zattır ki, bütün kainat O'nun emrine hazır askeri hükmündedir. Allah'ın ol emrine feyekûne karşı tam bir teslimiyet ile boyun eğer. Bir baharı yaratmak, bir çiçek kadar ona kolay gelir. Bütün hayvanatı icad etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır."

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Ölüm
  Ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşeri, fakr-ı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor."

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Samimiyet
  Bu zamanda avam-ı mü'mininin tam itimad etmesi ve iman hakikatlarını tereddüdsüz ders alması için, öyle muallimler lazım ki; değil dünya menfaatlarını, belki ahiret menfaatlarını dahi ehl-i imanın menfaat-i uhreviyesine feda ederek o ders-i imanide her cihetle şahsi faidelerini düşünmeyip yalnız ve yalnız hakikatlara, rıza-i İlahi ve aşk-ı hakikat ve hizmet-i imaniyedeki şevk-i hak ve hakkaniyet için çalışsın. Ta her muhtaç, delilsiz kanaat edebilsin, bizi kandırıyor demesin ve hakikat pek çok kuvvetli olduğunu ve hiçbir cihetle sarsılmadığını ve hiçbir şeye alet olmadığını bilsin, ta imanı kuvvetlensin ve o ders ayn-ı hakikattır desin, vesvese ve şüpheleri zail olsun.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  İhlas
  Ey biçareler! Mezaristana göçtüğünüz zaman, "Eyvah! Malımız harab olup, sa'yimiz heba oldu; şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik." demeyiniz, feryad edip me'yus olmayınız. Çünki sizin herşey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek bir Zat-ı Zülcelal, sizi celb edip, yer altında muvakkaten durdurur. Sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki; hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti; ücret almağa gidiyorsunuz.
  Evet geçen baharın defter-i a'malinin sahifeleri ve hidematının sandukçaları olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşaalı, belki yüz derece aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden Kadir-i Zülcelal, elbette sizin de netaic-i hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesretli bir surette mükafat verecektir.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Ahireti unutanlar
  Ey sersem nefsim! Acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir, ücreti az mıdır ki, sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Acaba bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemen olan Mahşer'de sened ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsü'nde nur ve burak olacak bir namaz, neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Bir adam sana yüz liralık bir hediye va'detse, yüz gün seni çalıştırır. Hulf-ul va'd edebilir o adama itimad edersin, fütursuz işlersin. Acaba hulf-ul va'd hakkında muhal olan bir zat, Cennet gibi bir ücreti ve saadet-i ebediye gibi bir hediyeyi sana va'd etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse; sen hizmet etmezsen veya isteksiz, suhre gibi veya usançla, yarım yamalak hizmetinle onu va'dinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen, pek şiddetli bir te'dibe ve dehşetli bir tazibe müstehak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde; Cehennem gibi bir haps-i ebedinin havfı, en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu?
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 2. #2
  BuvAhŞİkıZIlFonDaN
  Status : SerDenGeçti isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jul 2009
  Bulunduğu yer: isTanBul
  Mesajlar: 1.468
  SerDenGeçti seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  içersinde, en yüksek sada (ses), islamın sadası olacaktır.

  Zalimler için, YAŞASIN CEHENNEM.

  Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Haşr'ın sabahı,
  berzah'ın baharı da o kadar muhakkak ve kat'idir.

  Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.

  Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), Medenidir Afrika amyamları.
  Cennet ucuz değil, Cehennem dahi luzumsuz değil.

  Allah'i taniyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir. O'nu unutan, sarayda da olsa, zindandadir, bedbahttir. (Said Nursi)

  Ümitvar olunuz, su istikbal inkilabâti (gelecekteki devrimler) içersinde, en yüksek sada (ses), Islam’in sadasi olacaktir.

  Su gecenin sabahi, su kisin bahari, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Hasr'in sabahi, berzah'in bahari da o kadar muhakkak ve kat'idir.
  Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardir.

  Güzel gören, güzel düsünür. Güzel düsünen, hayatindan lezzet alir.

  Insanlari canlandiran emeldir; öldüren ye'stir.

  Insan arzuyu fikir zanneder.

  Söhret, insanin mali olmayani dahi insana maleder.

  Deli adama "iyisin, iyisin" denilse iyilesmesi, iyi adama"fenasin, fenasin" denilse fenalasmasi nâdir degildir.

  Isledigimiz her bir günah, kafamiza giren her bir süphe, kalb ve ruhumuzda yaralar açar.

  Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.

  Medeniyet atmaksa iffet ve ari, medenidir Afrika yamyamlari.
  Cennet ucuz degil, Cehennem dahi luzumsuz degil.

  Bu müthis düsmanlariniza karsi zirhiniz, Kur’an tezgahinda yapilan takvadir. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem’in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahiniz, istiaze ve istigfar ve hifzi ilahiyyeye ilticadir.

  Hayat sebebiyle karinca küreden büyük olur.

  Her söyledigin dogru olmali, fakat her dogruyu her yerde söylemek dogru degildir.

  Zulmüyle âbâd olanin ahiri berbâd olur!

  Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir.

  Gururu birak, seni yaratani düsün, kabre girecegini bil, öyle hazirlan.
  Her söyledigin HAK olsun Fakat her HAKKI söylemek senin HAKKIN degildir:
  "Ömrün kisa ise;ebedi bir ömrün var,merak etme
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 3. #3
  BuvAhŞİkıZIlFonDaN
  Status : SerDenGeçti isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jul 2009
  Bulunduğu yer: isTanBul
  Mesajlar: 1.468
  SerDenGeçti seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  Risalelerden seçme vecizeler

  1- Bismillah her hayrın başıdır. Sözler - 5

  2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5

  3- Herşey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Sözler - 468

  4- Sizin herşey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Mektubat - 227

  5- şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir.Barla -247

  6- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler -1 42

  7- Ey arkadaş! insan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.Mes-- 44

  8- Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır. Sözler - 778

  9- Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L. - 207

  10- Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Sözler - 355

  11- Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Lem'alar - 152

  12- Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir. Mesnevi - 130

  13- Nasihat istersen, ölüm yeter. Mektubat - 282

  14- Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Lem'alar - 209

  15- Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Sözler - 269

  16- Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar. şualar -109

  17- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! S - 271

  18- Dünya seyyar bir ticaretgâhtır. öyle ise alış-verişini yap, gel.Sözler - 204

  19- Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir şey ağır gelmez. Mesnevi - 94

  20- Zamanın geçti kabirden başka mekânın var mı? Mesnevi - 96

  21- ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. B.Mesnevi - 222

  22- şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Lem'alar -129

  23- ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. - 202

  24- Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Mesnevi-119

  25- Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat -282
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 4. #4
  BuvAhŞİkıZIlFonDaN
  Status : SerDenGeçti isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jul 2009
  Bulunduğu yer: isTanBul
  Mesajlar: 1.468
  SerDenGeçti seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. o, keyfinize kafidir.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Ey insan! senin nokta-i istinadın, ancak ve ancak Allah´a olan imandır.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Dehşet aldığın zaman, ibrahim hakkı gibi ´mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler´ de, pencerelerden seyret, içlerine girme.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tardeder. tanımazsan gelir, tanısan gider.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Ahireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden; aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. İnsanın i´tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Eğer yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen, git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. «Ne diyorsunuz?»de. Elbette «Yâ Celil, Yâ Celil, Yâ Aziz, Yâ Cebbar»dediklerini işiteceksin. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. «Ne diyorsunuz?» de. Elbette «Ya Cemil, Ya Cemil, Ya Rahîm, Ya Rahîm» diyecekler (Haşiye). Semâyı dinle. Nasıl «Ya Celil-i Zülcemâl»diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl «Ya Cemîl-i Zülcelâl»diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl «Ya Rahman, Ya Rezzak» diyorlar. Bahardan sor. Bak nasıl «Ya Hannan, Ya Rahman, Ya Rahîm, Ya Kerim, Ya Lâtif, Ya Atûf, Ya Mûsavvir, Ya Münevvir, Ya Muhsin
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat´iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarfetse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  İman hem nurdur hem kuvvetdir. Evet hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Hırs, sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Cennet ucuz değil , cehennem de luzumsuz değil !
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sizdeki gençlik kat´iyyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız,
  o gençlik hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok
  ziyade belalar ve elemler getirecek.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zaten gıybettir. Eğer yalan dese, hem gıybet, hem iftiradır; iki katlı çirkin bir günahtır.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  İbadetin ruhu, ihlastır. ihlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Gel, ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emellerle ve elemlerle mübtela bedbaht nefsim! uyan, aklını başına al.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Dünya için din feda olunmaz.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle, ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife,
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  imanını kurtarmaktır, başkalarının imanına


  kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 5. #5
  Status : hadim-ül kur'an isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Sep 2009
  Bulunduğu yer: Ankara
  Mesajlar: 2.721
  hadim-ül kur'an çok değerli kişi hadim-ül kur'an çok değerli kişi hadim-ül kur'an çok değerli kişi hadim-ül kur'an çok değerli kişi
  Tecrübe Puanı
  0

  Dünya hayatı
  Hayatın lezzetini, zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.


  cok doğru. razı olsun tesekkurler paylasım için.
  Yüzü Dost,Özü Düşmandan usandım,Dili Mümin Kalbi Şeytandan usandım,Dostum, Herkesin Kahrı Çekilirde Ben DAVASIZ MÜSLÜMAN dan usandım.
  Dava muvaffak olsunda varsın bizim yerimiz caminin papuçluğu olsun.(Süleyman Hilmi Tunahan)

 6. #6
  Status : hadim-ül kur'an isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Sep 2009
  Bulunduğu yer: Ankara
  Mesajlar: 2.721
  hadim-ül kur'an çok değerli kişi hadim-ül kur'an çok değerli kişi hadim-ül kur'an çok değerli kişi hadim-ül kur'an çok değerli kişi
  Tecrübe Puanı
  0

  ooo maş coştunuz
  Yüzü Dost,Özü Düşmandan usandım,Dili Mümin Kalbi Şeytandan usandım,Dostum, Herkesin Kahrı Çekilirde Ben DAVASIZ MÜSLÜMAN dan usandım.
  Dava muvaffak olsunda varsın bizim yerimiz caminin papuçluğu olsun.(Süleyman Hilmi Tunahan)

 7. #7
  BuvAhŞİkıZIlFonDaN
  Status : SerDenGeçti isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jul 2009
  Bulunduğu yer: isTanBul
  Mesajlar: 1.468
  SerDenGeçti seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  ne kadar çok coşarsak okadar iyi
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 8. #8
  BuvAhŞİkıZIlFonDaN
  Status : SerDenGeçti isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jul 2009
  Bulunduğu yer: isTanBul
  Mesajlar: 1.468
  SerDenGeçti seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0

  Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Haşr'ın sabahı,
  berzah'ın baharı da o kadar muhakkak ve kat'idir.  değerli kardeşlerim şu söz üzerinde biraz tartışalı
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 9. #9
  Fesahat
  Guest

  İman hem nurdur hem kuvvetdir. Evet hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir.
  17- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! S - 271  Allah razı olsun 10. #10
  BuvAhŞİkıZIlFonDaN
  Status : SerDenGeçti isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik tarihi: Jul 2009
  Bulunduğu yer: isTanBul
  Mesajlar: 1.468
  SerDenGeçti seçkin bir yolda olduğunu belli
  Tecrübe Puanı
  0  Alıntı Bıkkınn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İman hem nurdur hem kuvvetdir. Evet hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir.
  17- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! S - 271  Allah razı olsun

  cümlemizden kardeş
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz YokSEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.